Pasovanie prvákov za členov školskej knižnice

ZŠ Šrobárova, 5.10.2016

Pasovanie prvákov za členov školskej knižnice

Už siedmy rok pani učiteľky, ktoré pracujú v školskej knižnici, pripravujú za pomoci triednych uučiteliekprvého  ročníka akciu Pasovanie prvákov za členov školskej knižnice. Tradičný je aj dátum - poslený októbrový utorok. Tohto roku to bol utorok 5. októbra. Akcia bola nieelen zaujímavá, plná prekvapení, mnohých aktivít, ale aj výchovná.

   Ukázala, aké je dôležité v živote dieťaťa čítať, aký je dôležitý kladný vzťah ku knihe.  Na akcii nechýbal ani vzácny hosť - bádnik Valentín Štefčík, ktorý na besede zarecitoval prítomným veselé básničky zo svojich zbierok.

   Z akcie odchádzyli prváci plní dojmov a niesli si domov svoj prvý čitateľský preukaz a záložku vyrobenú žiakmi druhého stupňa.

Akcia zaujala. Mala veľký ohlas u prvákov a ich rodičov.

           PaedDr. A. Vizdalová

 

 

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Iveta Azariová

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre