Metodické vzdelávacie podujatie riaditeľov škôl mesta Liptovská Mikuláš

Metodické vzdelávacie podujatie riaditeľov škôl mesta Liptovská Mikuláš

Návšteva v škole nielen poteší, ale dá aj možnosť popýšiť sa úspechmi školy, kreativitou pedagógov i materiálno-technickým zabezpečením. V tomto duchu sa nieslo metodické vzdelávacie podujatie riaditeľov škôl mesta Liptovský Mikuláš, ktorí našu ZŠ       na Šrobárovej ulici v Prešove navštívili 21. februára 2018. Ešte viac potešili slová chvály a uznania vedúceho odboru školstva PaedDr. J. Muránskeho a odbornej referentky školského úradu PaedDr. J. Semivanovej, ktorí sa  podujatia tiež zúčastnili.

V úvode stretnutia riaditeľ školy Mgr. J. Mačej predstavil víziu a strategické ciele školy, prezentoval jej projekty a aktivity. Našim hosťom sme predstavili základné piliere úspešnosti našej školy: 

  • tvorivosť pedagógov,
  • rozvoj jazykových spôsobilostí,
  • podpora športu,         
  • IKT v edukácii.

Po vzájomnej výmene skúseností v oblasti riadenia školy nasledovala krátka prehliadka jej priestorov. Riaditelia na chvíľu vstúpili do vyučovacieho procesu v prírodovednej, chemickej a fyzikálnej učebni. Nazreli do školskej knižnice, kde mali žiaci netradičnú hodinu literatúry.  Zvedaví boli aj na žiakov primárneho vzdelávania. Nadchla ich kreativita pedagógov pri výzdobe tried a tvorbe didaktických pomôcok. So záujmom sledovali výučbu cudzích jazykov s využitím interaktívnej techniky v jazykovej a multimediálnej učebni. Aj keď v telocvični bol práve v plnom prúde florbalový turnaj žiakov prešovských základných škôl, s pýchou sme sa pochválili podpisom olympijského víťaza Mateja Tótha na jej palubovke.

Na naše prekvapenie nás požiadali o možnosť nazrieť do  školskej jedálne. Materské a základné školy v Liptovskom Mikuláši totiž školské jedálne nemajú. V rozhovore sa pán Muránsky vyjadril, že nášmu zriaďovateľovi mimoriadne záleží na správnom a zdravom stravovaní žiakov. Dokazujú to aj podujatia a aktivity v rámci Dňa mlieka a Týždňa zdravej výživy.

V závere stretnutia sme konštatovali, že vzájomná výmena skúseností v oblasti manažmentu školy s cieľom posilniť kvalitu regionálneho školstva na Slovensku je obohacujúca a potrebná.

 

Mgr. Jana Kolšovská, zástupkyňa školy

 


https://photos.google.com/share/AF1QipMJhYAwrzYa5HeByFwCLNpI8wTQ2joPuk6UU9t2hOC4_B9NIedEue3bR6ezfSYdlA?key=UUhqaW5teVpiUFFLZVZGRDMyeVoxdVd3TEd3cnRR

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Iveta Azariová

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre