ČÍTAME SPOLU

24.10.2016

ČÍTAME   SPOLU

Na podporu vzťahu žiakov k čítaniu vyhlásil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti pod heslomMyslenie je pohyb“.

24. októbra, ktorý je Medzinárodným dňom školských knižníc, sme v škole zrealizovali aktivitu pod názvom Spoločné čítanie. Našim zámerom bolo zatraktívniť čítanie kníh rôznymi spôsobmi na hodinách rôzneho typu. O 9.00 hodine sa začalo spoločné čítanie žiakov s učiteľmi, ktoré umocnilo a posilnilo medzi nimi pocit spolupatričnosti a súdržnosti.

Mgr. Jana Kolšovská

 

 

 

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Iveta Azariová

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre